Loading...
Måtter 2024-02-05T15:22:45+00:00

Måtter

DJU’s sektioner og medlemsklubber kan til eget brug vederlagsfrit låne måtter og tilbehør i forbindelse med stævner og træninger. Dog skal der betales en fast transportsats afhængig af, hvor mange måtter du bestiller.

Prisen for transport er:
1-2 måtte areal kr. 3.000
3 måtte arealer kr. 4.500

Sker bestillingen senere end 30 dage før brugs datoen er priserne henholdsvis kr. 3.750 og kr. 5.250. Læs mere om leje af måtter i DJUs håndbog.

Oversigt af indhold i vores udstyrskasser:
VEST indhold scoringstavle kasse             VEST indhold tilbehørs kasse
ØST indhold scoringstavle kasse                ØST indhold tilbehør kasse

For at bestille/reservere måtte bedes du udfylde formular Måttereservation og sende den til DJUs sekretariat på dju@dju.dk

Udlejning af måtter til andre end DJU medlemmer
I perioder, hvor materiellet ikke er rekvireret af en af DJU’s klubber eller sektioner, kan det udlejes til brug for andre organisationer. Lejemålet skal i hvert enkelt tilfælde godkendes af Hovedbestyrelsen, før det kan accepteres.

Vilkårene ved udlejning er som ved udlån, men med følgende tilføjelser/ændringer:
For leje af måtter betales leje pr areal pr dag kr. 2000,-  plus de faktiske transportudgifter.
For leje af scoringsskærme med tilbehør betales pr skærm kr. 6.250,- pr dag, plus de faktiske transportud­gifter.

Da den af DJU tegnede forsikring for materiellet kun er i kraft, når DJU’s medlemmer er brugere, skal lejeren før materiellet udleveres påvise, at materiellet er behørigt forsikret i lejeperioden. Forsikringspræmi­en betales af lejeren. Hvis materiellet skal anvendes i udlandet, skal forsikringen også gælde under transporten til brugsstedet.
Ved leje af scoringstavler må lejeren træffe aftale med en af DJU anerkendt operatør, og betale dennes honorar, samt eventuelle rejse- og opholdsudgifter.