Loading...
Måtter 2019-10-16T11:51:00+00:00

Måtter

DJU’s medlemsklubber og sektioner kan til eget brug vederlagsfrit låne måtter og tilbehør i forbindelse med stævner og træninger. Dog skal der betales en fast transportsats afhængig af, hvor mange måtter du bestiller.

Prisen for transport er:
1-2 måtte areal kr. 3.000
3 måtte arealer kr. 4.500

Sker bestillingen senere end 30 dage før brugs datoen er priserne henholdsvis kr. 3.750 og kr. 5.250. Læs mere om leje af måtter i DJUs håndbog.

Oversigt af indhold i vores udstyrskasser:
VEST indhold scoringstavle kasse             VEST indhold tilbehørs kasse
ØST indhold scoringstavle kasse                ØST indhold tilbehør kasse

For at bestille/reservere måtte bedes du udfylde formular måttereservation og sende den til DJUs sekretariat på dju@dju.dk.

Udlejning af måtter til andre end DJU medlemmer

I perioder, hvor materiellet ikke er rekvireret af en af DJU’s klubber eller sektioner, kan det udlejes til brug for andre organisationer. Lejemålet skal i hvert enkelt tilfælde godkendes af Daglig Ledelse, før det kan accepteres.

Vilkårene ved udlejning er som ved udlån, men med følgende tilføjelser/ændringer:
For leje af materiel betales en leje pr areal pr dag på kr. 2000,-, og herudover de faktiske transportudgifter.
For leje af scoringstavler med tilbehør betales pr tavle kr. 6.250,- kr. pr dag med tillæg af de faktiske transportud­gifter.

Da den af DJU tegnede forsikring for materiellet kun er i kraft, når DJU’s medlemmer er brugere, skal lejeren før materiellet udleveres påvise, at materiellet er behørigt forsikret i lejeperioden. Forsikringspræmi­en betales af lejeren. Hvis materiellet skal anvendes i udlandet, skal forsikringen også gælde under transporten til brugsstedet.

Ved leje af scoringstavler må lejeren træffe aftale med en af DJU anerkendt operatør, og betale dennes honorar, samt eventuelle rejse- og opholdsudgifter.