Loading...
KLUB-Kompetencer 2022-02-23T10:59:57+00:00

KLUB-Kompetencer

Uddannelse for frivillige – specielt rettet mod unge og nye i bestyrelsen
Målgruppe for KLUB-Kompetencer er nye medlemmer i klubbestyrelsen eller udvalg, unge medlemmer som gerne vil bidrage til klubarbejdet, og som har lyst til at prøve kræfter med de mindre opgaver i klubben.

For bedre at klæde dig på til at varetage klub- og/eller ledelsesopgaver i den forening/klub du er aktiv i, har Dansk Judo og Ju-Jitsu Union i samarbejde med en række andre specialforbund under Danmarks Idrætsforbund udviklet uddannelsen, KLUB-Kompetencer.

Formålet med kurset er at give dig en indføring i de basale principper inden for foreningsledelse.

Forudsætningen for at deltage på KLUB-Kompetencer er en nysgerrighed omkring hvordan du kan hjælpe med klubbens udvikling. Ellers kræver kurset ingen særlige forudsætninger.

Vidste du:

  • At 92% af erhvervsledere mener at det fremmer unges erhvervsevner at være aktive frivillige
  • At 86% af erhvervsledere finder det positivt at en ansøger har ledererfaring fra foreningslivet
  • At 79% af erhvervsledere selv har været aktive frivillige inden de var fyldt 30 år
    (Foreningsliv og frivillighed – april 2019)

KLUB-kompetencer vil primært have fokus på:

  • Ledelsesteori – f.eks. hvordan sikrer du en god rollefordeling af klubbens opgaver, så alle har de opgaver, som passer bedst til dem.
  • Kommunikation –f.eks. hvordan og hvem kommunikerer jeg til samt hvordan får jeg en idé ført ud i praksis.
  • Fra idé til handling – f.eks. hvordan styrker du medlemsrekruttering i klubben.

Kurset indeholder både praktik og teori med stor involvering af deltagerne. Vi arbejder med de udfordringer, som klubber kæmper med til dagligt.
Læs en artikel fra Silkeborg fra et tidligere KLUB-Kompetence kursus.

Hvis du vil vide mere om dette kursus, er du velkommen til at kontakte  DJU’s udviklingskonsulent på mail: udviklingskonsulent@dju.dk / 23 10 29 22.