Udviklingskonsulenten 2023-10-20T07:49:33+00:00

Udviklingskonsulenten

DJUs udviklingskonsulent kan hjælpe jer klubber med mange ting:

 • At bidrage med sparring, nye input og ideer til nye aktiviteter
 • Sparring ifm. med etablering af forældreråd, ungeudvalg, sociale arrangementer m.v.
 • At kontakte og hjælpe med koordinering med skoler, SFO’er og andre institutioner
 • At udvikle og implementere initiativer, der hæver aktivitetsniveauet i klubben
 • At hjælpe klubben med bl.a. udarbejdelse af vision, målsætninger og handlingsplaner indenfor
  ledelse og organisering
 • At svare på spørgsmål til den daglige drift, skat, moms, folkeoplysningsloven, forsikringer m.v.
 • At formidle succeshistorier og bedst practice DJUs klubber imellem
 • At være bindeled mellem klubber og DJUs bestyrelse og udvalg
 • At give idéer til hvordan I får skaffet og fastholde medlemmer
 • Og meget andet……

Derudover arbejder konsulenten med klubudvikling, som du kan læse mere om her

Kontakt udviklingskonsulenten for et gratis klubbesøg
For at få besøg skal du/i blot sikre, at klubledelse har godkendt besøget og du/i forsøger at afdække/beskrive formålet med besøget.

Udviklingskonsulent
Sofie Lempert Phil