Idrættens forsikring 2018-05-18T12:26:13+00:00

Fælles forsikringer
Danmarks Idrætsforbund (DIF) og DGI har i forsikringsselskabet Tryg tegnet 5 fælles (kollektive) forsikringer, som I, via medlemskabet af DJU og DIF automatisk er dækket af:

En ansvarsforsikring – som dækker det erstatningsansvar, som din klub kan pådrage sig i forbindelse med sin virksomhed.
En lovpligtig og en frivillig arbejdsskadeforsikring. Den lovpligtige del dækker, hvis f.eks. en af foreningens lønnede eller ulønnede trænere kommer til skade under udførelsen af trænerjobbet. Den frivillige del dækker, hvis en af foreningens frivillige ledere kommer til skade, mens han/hun virker for foreningen.
Psykologisk krisehjælp – som dækker, hvis personer i eller omkring klubben involveres i en alvorlig hændelse – f.eks. et ulykkestilfælde.
En idrætsrejseforsikring – som dækker klubbens medlemmer, instruktører og ledere på foreningsrejser til udlandet.
En retshjælpsforsikring – som dækker foreningens omkostninger i forbindelse med en retssag.

Læs om de enkelte forsikringer på www.idraettensforsikringer.dk.