Loading...
KLUB-Kompetencer 2020-10-29T12:41:11+00:00

KLUB-Kompetencer

Uddannelse for frivillige – specielt rettet mod unge og nye i bestyrelsen
Målgruppe for KLUB-Kompetencer er nye medlemmer i klubbestyrelsen eller udvalg, unge medlemmer som gerne vil bidrage til klubarbejdet, og som har lyst til at prøve kræfter med de mindre opgaver i klubben.

For bedre at klæde dig på til at varetage klub- og/eller ledelsesopgaver i den forening/klub du er aktiv i, har Dansk Judo og Ju-Jitsu Union i samarbejde med en række andre specialforbund under Danmarks Idrætsforbund udviklet uddannelsen, KLUB-Kompetencer.

Formålet med uddannelsen er at give kursisterne en indføring i de basale principper inden for foreningsforståelse og daglig ledelse af de mange frivillige i klubben.

Forudsætningen for at deltage på KLUB-Kompetencer er, at du har et ønske om at bidrage til at løfte opgaver, der findes i en forening. Derudover skal du have lyst til at blive dygtigere inden for området ledelse og personlig udvikling.

Vidste du:

  • At 92% af erhvervsledere mener at det fremmer unges erhvervsevner at være aktive frivillige
  • At 86% af erhvervsledere finder det positivt at en ansøger har ledererfaring fra foreningslivet
  • At 79% af erhvervsledere selv har været aktive frivillige inden de var fyldt 30 år
    (Foreningsliv og frivillighed – april 2019)

KLUB-kompetencer er et 1-dagskursus og emnerne på dagen er:

  • Kommunikation
  • Ledelse – Dig som leder/tovholder
  • Udvikling – Fra ide til praksis
  • Bevidsthed – Foreningsforståelse

Uddannelsen indeholder både praktik og teori, og der er stor involvering af deltagerne, og vi arbejder med de udfordringer, som klubber kæmper med til dagligt.
Læs en artikel fra Silkeborg fra et tidligere KLUB-kompetencekursus.

Tid og sted
Næste kursus afholdes som webinar den 26. november 2020, kl. 19.00-21.00.

Se invitation her

Tilmelding og pris
Tilmelding via DJU Portalen her.
Du vil efterfølgende få tilsendt et link til webinaret.

Det er gratis af deltage.

Hvis du vil vide mere om KLUB-Kompetencer, er du velkommen til at skrive til  DJUs sekretariat på dju@dju.dk eller du kan ringe til os på telefon 43 26 29 20.