Uddannelsen 1-2-Idrætsleder har fået nyt navn og bliver i 2017 re-lanceret under KLUB-Kompetancer
Vil du styrke dine KLUB-kompetencer https://www.youtube.com/watch?v=C9sFZsTC1hE&feature=youtu.be

KLUB-Kompetencer henvender sig til nye klubaktive/frivillige/bestyrelsesmedlemmer/unge, som gerne vil have viden om eller opgraderet kompetencer i forhold til klubarbejdet.

KLUB-kompetencer er et 1-dagskursus, der gør det nemmere og sjovere at være i din klub

Kurset KLUB-kompetencer bruges til at give dig overskud gennem:

 • Overblik over din klub
 • Forståelse for og struktur på din funktion/position i din klub
 • Værktøjer omkring kommunikation og styring af aktiviteter
 • Energi og redskaber til at få dine idéer gennemført

Målgruppe

Er du i målgruppen?

Ja, det er et grundlæggende kursus, og kræver derfor ingen særlige forudsætninger andet end nysgerrighed omkring, hvordan du kan hjælpe med omkring klubbens udvikling.

Indhold

Uddannelsen vil indeholde både praktik og teori. Der vil være stor involvering af deltagerne, og der arbejdes med de almindelige udfordringer, som klubber kæmper med til dagligt. Emnerne på dagen er:

 • Kommunikation
 • Ledelse – Dig som leder/tovholder
 • Udvikling – Fra ide til praksis
 • Bevidsthed – Foreningsforståelse

Tid og sted

Uddannelsen bliver gennemført på begge sider af Storebælt, så vælg mellem:

 • Søndag den 18. marts 2018 kl. 9.00 – 17.00 – på begge sider af Storebælt

  Øst: Sted afventes
  Vest: Sted afventes

  Du finder den aktuelle invitation KLUB-Kompetence invitation

Tilmelding og pris

Tilmelding via DJUPortalen under ”Tilmeld arrangement” .

Prisen er oprindelig 950 kr. pr. deltager, MEN Dansk Judo og Ju-Jitsu Union støtter dig og udbyder kurset til 300 kr. pr. deltager. Prisen dækker materialer, frokost og drikkevarer i løbet af dagen.

Klub-Kompetencer henvender sig til nye klubaktive/frivillige/bestyrelsesmedlemmer/unge, som gerne vil have viden om eller opgraderet kompetencer i forhold til klubarbejdet.
KLUB-Kompetencer artikel fra Silkeborg 180317

Spørgsmål kan rettes til udviklingskonsulent Karina Sørensen (karina@dju.dk, 2310 2922).