Loading...
KLUB-Kompetencer 2021-02-04T16:25:40+00:00

KLUB-Kompetencer

Uddannelse for frivillige – specielt rettet mod unge og nye i bestyrelsen
Målgruppe for KLUB-Kompetencer er nye medlemmer i klubbestyrelsen eller udvalg, unge medlemmer som gerne vil bidrage til klubarbejdet, og som har lyst til at prøve kræfter med de mindre opgaver i klubben.

For bedre at klæde dig på til at varetage klub- og/eller ledelsesopgaver i den forening/klub du er aktiv i, har Dansk Judo og Ju-Jitsu Union i samarbejde med en række andre specialforbund under Danmarks Idrætsforbund udviklet uddannelsen, KLUB-Kompetencer.

Formålet med kurset er at give dig en indføring i de basale principper inden for foreningsledelse.

Forudsætningen for at deltage på KLUB-Kompetencer er en nysgerrighed omkring hvordan du kan hjælpe med klubbens udvikling. Ellers kræver kurset ingen særlige forudsætninger.

Vidste du:

  • At 92% af erhvervsledere mener at det fremmer unges erhvervsevner at være aktive frivillige
  • At 86% af erhvervsledere finder det positivt at en ansøger har ledererfaring fra foreningslivet
  • At 79% af erhvervsledere selv har været aktive frivillige inden de var fyldt 30 år
    (Foreningsliv og frivillighed – april 2019)

KLUB-kompetencer vil primært have fokus på:

  • Ledelsesteori – f.eks. hvordan sikrer du en god rollefordeling af klubbens opgaver, så alle har de opgaver, som passer bedst til dem.
  • Kommunikation –f.eks. hvordan og hvem kommunikerer jeg til samt hvordan får jeg en idé ført ud i praksis.
  • Fra idé til handling – f.eks. hvordan styrker du medlemsrekruttering i klubben.

Kurset indeholder både praktik og teori med stor involvering af deltagerne. Vi arbejder med de udfordringer, som klubber kæmper med til dagligt.
Læs en artikel fra Silkeborg fra et tidligere KLUB-Kompetence kursus.

Tid og sted
Næste kursus afholdes som webinar tirsdag den 20. april 2021 kl. 19.00-21.30.

Webinaret er et i samarbejde mellem Dansk Styrkeløft Forbund, Dansk Hockey Union samt Dansk Judo og Ju-Jitsu Union og afholdes af udviklingskonsulenter fra de tre forbund (Peter Andersen (DSF), Benny Berthelsen (DHU) og Karina Sørensen (DJU)).

Invitation

Tilmelding og pris
Tilmelding via DJU Portalen her.
Du vil efterfølgende få tilsendt et link til webinaret.

Ved tilmelding send gerne en mail karina@dju.dk med 2-3 emner, som din klub forventer at have fokus på i den kommende tid. Send
derudover gerne lidt om dig selv f.eks. hvad arbejder du med i klubben eller din erfaring med klubledelse.

Det er gratis af deltage.

Vi opfordrer, at to eller flere fra klubben deltager i webinaret for skabe bedre muligheder for udvikling i klubben. Er dette ikke muligt, er du selvfølgelig alligevel meget velkommen til at deltage.

Hvis du vil vide mere om KLUB-Kompetencer, er du velkommen til at kontakte  DJUs sekretariat på dju@dju.dk / 43 26 29 20.