Grønt lys til overnatning på skoler

En ændring af bygningsreglementet betyder, at
usikkerheden om muligheden for overnatning på skoler forsvinder. Dermed er en potentiel
stor forhindring fjernet i forhold til de mange stævner og idrætssommerskoler.

Et omdiskuteret bygningsregulativ (BR18) bliver nu ændret, og det er godt nyt for foreningslivet. Ændringen betyder nemlig, at det nu står klart, at skoler, haller og lignende bygninger kan bruges til overnatning i forbindelse med stævner og idrætssommerskoler.

Der var de seneste år opstået tvivl om lovligheden af at det frivillige foreningsliv bruger skoler og haller til overnatning. Hvis det ikke kunne lade sig gøre mere, ville det får store negative konsekvenser for arrangørklubberne og mulighederne for at afvikle de store stævner.

Nu bliver det understreget, at deltagere kan overnatte op til og med syv dage. Og der vil desuden være mulighed for dispensation, hvis der er behov for yderligere overnatning.

DIF har arbejdet for ændringen af reglementet og har afgivet høringssvar til Bolig- og Planstyrelsen, hvor man bakker op om ændringerne.

For yderlige information om bekendtgørelsen/overnatning bør man kontakte de enkelte kommuner.

2022-06-17T11:37:22+00:00