Corona-restriktioner forlænget frem til 28. februar

Kampen for at holde corona-smitten nede og undgå, at mere smitsomme corona-varianter får alvorlig fat i Danmark, medfører nu, at de nuværende corona-restriktioner forlænges frem til foreløbig 28. februar 2021.

De gældende restriktioner er:

  • Forsamlingsforbuddet på max 5 personer
  • Ingen undtagelser for forsamlingsforbuddet dvs. det er ikke muligt i professionel idræt at have siddende publikum op til 500 personer hverken indendørs eller udendørs. Der er heller ikke en undtagelse i forhold til generalforsamlinger.
  • Professionel idræt er fortsat undtaget fra de særlige restriktioner
  • Der kan fortsat afvikles træning udendørs i grupper på max 5 personer inkl. træner.

Spørgsmål kan rettes til DJUs udviklingskonsulent Karina, karina@dju.dk / 2310 2922.

Du kan også finde svar på DIFs hjemmeside dif.dk/corona

2021-02-02T09:00:57+00:00