Styrk din klub – Skab en succesfuld klub 2018-05-18T12:26:14+00:00

Klubudviklingsforløb

Nu har I muligheden for at styrke klubben med rådgivning hele vejen. Et klubudviklingsforløb varer typisk mellem 6-12 måneder, men afhænger af jeres tid og muligheder.

Hvis I er interesserede i et klubudviklingsforløb eller har spørgsmål er I meget velkommen til at kontakte udviklingskonsulent Karina, karina@dju.dk / 2310 2922.


Erfaringer fra Høng Ju-Jutsu Klub

Høng Ju-Jutsu Klub har været i gennem et udviklingsforløb, hvor vi bl.a. fik styr på en årsplan for klubben. Jeg har her et års tid efter spurgt formanden for klubben, Flemming, om de stadig bruger årsplanen. Bestyrelsen valgte at have en fysisk mappe med faneinddeling efter årets 12 måneder. Herunder kan du læse Flemmings kommentarer til Årsmappen:

Vi bruger mappen på hvert bestyrelsesmøde hvor vi kigger hvad vi skal lave de næste par måneder. Den fungerer rigtig godt for os og hjælper os til at huske hvad der kommer.
Nogle ting var helt sikkert smuttet hvis vi ikke havde den, f.eks sender vi et lykønskningskort til vores børnemedlemmer når de bliver komfirmeret, og da ingen i bestyrelsen har børn i den alder, var den helt sikkert smuttet i år hvis det ikke var for mappen. Vi tager også noter vedr. arrangementer,  f.eks.  griller vi ved sommerafslutningen og det kunne stå “Husk at spørger skolen om bålpladsen, 1 tube ketchup per 15 medlemmer, husk papkopper til saft osv.”

Så ja, vi bruger den meget og jeg vil klart anbefale den til andre 🙂

Der er flere muligheder for at nå jeres drømmeklub via et klubudviklingsforløb:

 • Skræddersy forløbet med følgende elementer:
  • Indledende samtale
  • Analyse og identifikation af fokusområder
  • Mål og handleplaner
  • Opfølgning
 • Vælg enkelte workshops her
 • Eller vælg én af nedenstående 2 konkrete udviklingsforløb

Der er udviklet to konkrete klubudviklingsforløb med faste rammer, men hvor der tages udgangspunkt i jeres behov. Forløbet og processen til målet følges tæt af DJUs udviklingskonsulent Karina.

Styrk din klub

Udviklingsforløbet består af tre moduler:

1. modul handler om at skabe overblik over klubben, dens opgaver og hvad funktionerne/opgaverne i klubben kræver af de frivillige.
2. modul arbejder klubben med at fordele og strukturere opgaverne på den mest hensigtsmæssige måde.
3. modul er valgfrit. Her har klubben mulighed for at arbejde med styrkelse af klubbens organisation og ledelse ud fra et tema, som I selv vælger f.eks. medlemsinddragelse, frivillighedsstrategi, tilfredshedsundersøgelse blandt sine medlemmer, motivation af frivillige, kommunikation internt og ekstern. Men temaet er op til jer.

Der vil løbende være dialog i forløbet. Forløbet afsluttes med evaluering og vurdering af det videre forløb efter eget ønske og behov.

Karina vil køre processen med jer.

Skab en succesfuld klub

I forbindelse med DGI og DIFs vision 25-50-75 har DIF og DGI udviklet et klubudviklingsforløb, der styrker klubben til at fastholde og rekruttere medlemmer. DJU støtter op om visionen og tilbyder i introduktionsperioden 2016 jer klubudviklingsforløbet gratis. Efterfølgende vil dette forløb formentlig (ifølge DIF/DGI) stige til 2000 kroner.

Forløbet består af 5 faser:
Fase 1: Analyse af muligheder og udfordringer
Fase 2: Mål og handleplaner
Fase 3: Handlinger og implementering
Fase 4: Status og evaluering
Fase 5: Opfølgning.

Der er lavet en folder om forløbet, som du kan læse her

Karina vil køre processen med jer.