Udviklingskonsulenten 2018-05-18T12:26:13+00:00

Udviklingskonsulenten

DJU’s udviklingskonsulent kan hjælpe jer klubber med rigtig mange ting.

Udviklingskonsulent Karina Sørensen kan f.eks. bruges til:

 • At bidrage med sparring, nye input og ideer til nye aktiviteter
 • Sparring ifm. med etablering af forældreråd, ungeudvalg, sociale arrangementer m.v.
 • At kontakte og hjælpe med koordinering med skoler, SFO’er og andre institutioner
 • At udvikle og implementere initiativer, der hæver aktivitetsniveauet i klubben
 • At hjælpe klubben med bl.a. udarbejdelse af vision, målsætninger og handlingsplaner indenfor
 • ledelse og organisering
 • At svare på spørgsmål til den daglige drift, skat, moms, folkeoplysningsloven, forsikringer m.v.
 • At formidle succeshistorier og best practice DJUs klubber imellem
 • At være bindeled mellem klubber og DJUs bestyrelse og udvalg
 • At give idéer til hvordan I får skaffet og fastholde medlemmer
 • Og meget andet……

Derudover arbejder konsulenten med klubudvikling, som du kan læse mere om her

Det er også muligt at booke en workshop, se eksempler her

Kontakt Karina for et gratis klubbesøg

Har din klub behov og ønsker et klubbesøg, så kontakt endelig Karina!

For at få besøg skal du/I blot sikre at klubledelse har godkendt besøget og forsøge at afdække/beskrive
formålet med besøget.

Kontakt Karina

Udviklingskonsulent
Karina Sørensen