Så er DIF og DGI´s foreningspulje åben

DIF og DGI’s foreningspulje med 45 millioner kroner er nu åbnet for ansøgninger.

  • Har I som klub lyst til at lave et tiltag, så I kan få medlemmerne tilbage efter den lange corona-adskillelse. Eller så I kan tiltrække nye medlemmer?
  • Har I behov for nye redskaber?
  • Vil I udvikle jeres idrætstilbud?
  • Ønsker I at lave et socialt arrangement i klubregi for de medlemmer, som har kæmpet med social isolation under corakrisen?
  • Har I en drøm om, hvordan jeres klub kan udvikles, men I har ikke penge til at realisere den?

Kan I svare ja til et af ovenstående eller andre spørgsmål om udvikling af klubben, så kan I søge DIF og DGI’s foreningspulje, som netop er åbnet for ansøgninger for 2021.

www.dif.dk/stotte kan I læse mere om, hvad I kan søge om, og hvordan I søger. Her kan I også se, hvilke foreninger der har fået støtte i foreningspuljens tre første leveår. I forhold ansøgninger om kompensation for økonomiske tab som følge af coronarestriktionerne henvises til DIF og DGI’s coronahjælpepulje. Information om denne pulje findes også på www.dif.dk/stotte.

Spørgsmål kan rettes til DJUs udviklingskonsulent Karina, karina@dju.dk / 2310 2922.

2021-03-09T07:18:55+00:00