Medlemsundersøgelse

Til medlemmer:

Judo Danmark og Ju-Jitsu Danmark arbejder hele tiden på at udvikle sporten og laver derfor en tilfredshedsundersøgelse. Vi ønsker at undersøge om du er tilfreds med vores ydelser og om vi lever op til dine behov.

Din feedback er meget vigtig for os og er anonym. Dine inputs vil blive brugt i en samlet rapport, som offentliggøres.

For at svare på undersøgelsen skal du klikke her: https://survey.enalyzer.com/?pid=m4k6fiq7

Spørgeskemaet er inddelt i 2 fokusområder: Spørgsmål vedr. klubben og spørgsmål vedr. forbundet.

Svarfrist den 17. maj 2019.

Det tager cirka 10 minutter at besvare spørgeskemaet. Som tak for din tid deltager du i lodtrækning om 2 x 2 biografbilletter.

Spørgsmål kan rettes til udviklingskonsulent Karina, karina@dju.dk / 23102922.

2019-04-29T07:26:39+00:00