Lyspunkter i en corona-tid

Siden marts 2020 har vores klubber været udfordret pga. corona. Skiftende retningslinjer, klubber der bliver lukket ned, åbnet op og igen lukket ned. Nogle restriktioner gælder i en kommune, mens andre regler gælder i nabokommunen. Den ene dag må der være 50 samlet, den efterfølgende dag kun 10. Så skal dojoen opdeles i zoner, og så skal der lukkes helt ned igen. Det har bestemt ikke været let.

Men der er lyspunkter i flere af vores klubber. En af dem er i Videbæk Styrke og Kampsport. Klubben har formået at rekruttere 20 nye medlemmer i denne sæson.

Vi har spurgt bestyrelsesmedlem René Iversen hvad de har gjort for at få denne fremgang:

”Vi tror, at den vedvarende synlighed på Facebook, som har haft vores fokus de sidste par år , har givet pote nu, hvor vi er vokset til over 30 aktive medlemmer, hvor ca. 10 er gengangere fra forrige sæson. Og så har nogle gode oplevelser blandt vores medlemmer forhåbentligt også været med til at give mund-til-mund anbefalinger, som jo er det bedste vi kan opnå”.

Derudover nævner René følgende som årsager til deres medlemsfremstigning:

  • Inspiration fra trænerkurser
  • Vedholdenhed
  • Facebook-opslag i lokale grupper på strategiske gode tidspunkter
  • Imødekommende – og fortælle om de gode ting judoen giver
  • Hurtig svartid

Læs mere herunder.

Inspiration fra kurser
”Først og fremmest lægges basen jo selvfølgelig i det arbejde vi laver hver uge i dojoen under træning.
Vi er to, der har været på Trænerkursus 1 og 2 og har taget mange ting med os derfra, som de øvrige trænere er med til at realisere. Vi har ikke tidligere haft træner- eller ledelseserfaring, og selvom man godt ved man løfter et stort ansvar, så gav de to kurser nogle helt andre perspektiver på hvor stort ansvaret og opgaven egentlig er”.

Vedholdenhed og Facebook-opslag på strategiske gode tidspunkter
”Vi har de sidste par år ikke haft den store tilgang, og det er ikke helt lykkes at holde fast på nye medlemmer i så høj grad som vi kunne ønske os. Vi har derfor vedholdende omkring sommerferie og nytår lavet Facebook-opslag i lokalområdets grupper for at være synlige.

Vi har forsøgt at lave opslagene på tidspunkter vi selv har ment var strategisk rigtige i forhold til at fange folks interesse inden de har truffet andre valg i forhold til fritidsinteresser, dvs. fx opslag op til sommerferie, yderligere i løbet af ferien og op til skolestart”.

Imødekommende
”Vi har forsøgt at virke imødekommende og fortælle om nogle af de gode ting judoen giver. Vi tror det er vigtigt at få judoen til at virke tilgængelig for alle og ikke en farlig kampsport, hvor man skal have en masse forudsætninger for at starte”.

Hurtig svartid
“Bliver vi kontaktet, svarer vi hurtigt tilbage. Dette er for at vise at vi er aktive, og vi netop kan kontaktes via denne kanal. De fleste har måske prøvet at kontakte et firma eller organisation uden at få svar. Og man står tilbage med følelsen af om man bliver taget seriøs og om det er den rette måde at kontakte på.
Det er vores intentioner at ingen af dem der kontakter os, står med den følelse.
Vi ved ikke med sikkerhed om det har den ønskede effekt. Og vi overvejer at vi på et tidspunkt at lave et lille spørgeskema, for at få be- eller afkræftet vores tiltag.”

Fremtiden
”Fremadrettet vil vi have endnu mere fokus på at give gode oplevelser i dojoen, blive bedre til at kommunikere via bl.a. Facebook og også få indblik i hvorfor vores medlemmer har valgt vores sport og klub. Sidst nævnte vil være guld værd i forhold til at vide hvad årsagen til medlemsfremgangen kan være. Og vi vil kunne bruge det fremadrettet i forhold til hvad vi gør rigtigt og forkert”.

For sparring til medlemsrekruttering kontakt DJUs udviklingskonsulent Karina Sørensen, karina@dju.dk / 2310 2922.

2020-12-15T13:24:18+00:00