Fasthold klubbens voksenmedlemmer

Hvorfor bruge tid på at fastholde voksenmedlemmer – og på at få tidligere voksenmedlemmer tilbage til klubben?

Fordi voksenmedlemmerne er en vigtig gruppe i klubben, og fordi 54 % af de tidligere voksenmedlemmer på tværs af idrætter giver udtryk for, at de gerne vil vende tilbage til den idræt, de tidligere har dyrket. Dette viser en frafaldsanalyse fra DIF, gennemført sammen med 6 forbund, herunder DJU,  blandt tidligere voksenmedlemmer.

Analyse af frafaldsundersøgelsen har resulteret i et hæfte med en række konkrete anbefalinger og værktøjer til, hvordan I i klubben – med få greb – kan blive endnu bedre til at fastholde de nuværende voksenmedlemmer, samt hvordan I kan få tidligere voksenmedlemmer til at komme tilbage til klubben.

Vi håber, at I vil finde ny inspiration i hæftet og bruge netop de anbefalinger, der giver mening i jeres lokale klub og ift. jeres specifikke sportsgrene.

Link til Fasthold klubbens voksenmedlemmerog få tidligere medlemmer tilbage her.

Link til DIFs Undersøgelse af frafaldne medlemmer – hvilke barrierer oplever voksenmedlemmer for deres foreningsaktivitet her

2019-05-21T09:15:45+00:00