Sekretariatet holder lukket mellem jul og nytår. Vi er tilbage på mail og
telefoner igen tirsdag den 2. januar 2018 kl. 9.00